Nikon Media Serwer

Strona internetowa

Nikon Polska

23/02/2011

Bogusz Trepka - Code

Website Web Design Coding

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie usprawniające wymianę plików, materiałów promocyjnych,
zdjęć z przedstawicielami mediów i partnerami biznesowymi.

Serwis został w pełni dostosowany pod względem wizualnym do wymogów korporacyjnych marki Nikon.

Dzięki Bazie Zdjęć Nikon Polska udostępnianie materiałów zostało uproszczone do logowania się i pobierania plików z serwera, gdzie są odpowiednio skategoryzowane.

Pozwalało to w łatwy sposób na kontrolę nad materiałami udostępnianymi prasie i na szybkie odszukanie treści.